Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn gửi “thư ngỏ” hồi đáp VPF: “Tôi nói sai ở chỗ nào?”

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn gửi “thư ngỏ” hồi đáp VPF: “Tôi nói sai ở chỗ nào?”

Trong bức thư, chủ tịch Văn Trần Hoàn nhấn mạnh lời của VPF trong công văn: “Càng buồn hơn khi Chủ t