Những cột mốc đáng nhớ của Văn Lâm tại Việt Nam: Từ đứa trẻ vô danh đến gã khổng lồ trong khung gỗ

Những cột mốc đáng nhớ của Văn Lâm tại Việt Nam: Từ đứa trẻ vô danh đến gã khổng lồ trong khung gỗ

Năm 2010: Văn Lâm về Việt Nam, bắt đầu giấc mơ tại quê chaKhi mới 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp lò đào