demba ba

demba ba

Demba Ba tỏa sáng, Chelsea thách thức Liverpool【demba ba】:Thực sự bị thuyết phục bởi pha làm bàn đẳn