đội cầu lông thiếu niên

đội cầu lông thiếu niên

Liên đoàn Cầu lông tỉnh tổ chức Đại hội khóa III【đội cầu lông thiếu niên】: Đồng chí Dương Xuân Huyên