GiảibóngđáthểthaoThiênLong-CúpTrầnDoãn2017HưngDũngvàTrườngGiang,aisẽlà”võlâmminhchủ”?

8 đội bóng, là đại diện cho 8 “môn phái” tranh tài ở giải bóng đá Thiên Long Cúp Trần Doãn 2017, thế nhưng chỉ còn có 2 cái tên là Hưng Dũng bang và Trường Giang phái sẽ quyết đấu để chọn ra “võ lâm minh chủ” thực sự của bóng đá phong trào miền Nam.