Người Tây Ban Nha tuyên bố quyết định giảm lương!

Người Tây Ban Nha tuyên bố quyết định giảm lương!Nếu đội đầu tiên bị hủy bởi 19%đội đầu tiên [Jadwal Bola Besok Euro]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 4Giảm để tự giải cứu .Today, quan chức Tây Ban Nha cũng công khai