Gif-Wu Lei đã thay thế đội trong 5 phút và nhóm đã bị phá vỡ bởi một cái muỗng để đánh tiền gửi Judi Bola qua Pulsa Tanpa Potongan

Gif-Wu Lei đã thay thế đội trong 5 phút và nhóm đã bị một cái muỗng đánh để đánh một cú đánh ổn định [Tiền gửi Judi Bola qua Pulsa Tanpa Potongan]: Báo cáo thể thao vào ngày 8 tháng 3: ngày 8 tháng 3, La Liga 27