Capello: Cristiano Ronaldo “Hiding Ball” không được tha thứ.Đây là một lỗi rất nghiêm trọng Prediksi Bola Live

Capello: “Hide Ball” của Cristiano Ronaldo không được tha thứ.Đây là một lỗi rất nghiêm trọng [Prediksi Bola Live]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3: Vào sáng sớm ngày 10 tháng 3, trận chung kết Champions League 1/8 bắt đầu, Juventus Mapslit đã bị loại bỏ bởi Porto.in Overtime, Olivilla