Ramos từng vận động hành lang để giành Quả Bóng Vàng

Ramos từng vận động hành lang để giành Quả Bóng Vàng

“Ông biết đấy, tôi chưa bao giờ yêu cầu ông bất cứ điều gì. Nhưng nếu tôi muốn làm điều đó hôm nay,