Ryo Miyaichi: "Cơn lốc đường biên" của Arsenal lụn bại vì chấn thương

Ryo Miyaichi: "Cơn lốc đường biên" của Arsenal lụn bại vì chấn thương

Trước khi gia nhập Arsenal, Ryo Miyaichi được nhiều người so sánh với Ronaldinho và Lionel Messi. Mư