Chủ tịch Barca gửi thông điệp lạ trước trận Real

Chủ tịch Barca gửi thông điệp lạ trước trận Real

Áp phích quảng cáo của Laporta in ảnh của ông và dòng chữ “What happens in Vegas, stays in Vegas”. T