số áo nedved

Thép đã tôi thế đấy!【số áo nedved】:Thép đã tôi thế đấy!Gương mặt góc cạnh, ánh mắt cương nghị, mái t