TuấnHưngsátcánhcùngnhạcsỹTúDưa,HồHoàiAnhủnghộbàconHàTĩnh

Chiều ngày 7/5/2016, ca sỹ Tuấn Hưng và các người bạn của anh sẽ tổ chức đá bóng gây quỹ từ thiện tại Hà Tĩnh để ủng hộ các bà con có hoàn cảnh khó khăn tại đây.