Tuấn “ốc”, chàng Buffon của phủi Hà thành

Tuấn “ốc” đã trải qua một năm thi đấu cực kỳ ấn tượng. Cựu thủ môn của CLB hạng Nhất – Quân Khu 7 tỏa sáng trong rất nhiều các giải bóng đá phong trào Hà thành với lối bắt bóng chắc chắn, lỳ lợm.

Tuấn”ốc”,chàngBuffoncủaphủiHàthành

Tuấn “ốc” đã trải qua một năm thi đấu cực kỳ ấn tượng. Cựu thủ môn của CLB hạng Nhất – Quân Khu 7 tỏa sáng trong rất nhiều các giải bóng đá phong trào Hà thành với lối bắt bóng chắc chắn, lỳ lợm.