Báo Indonesia hả hê khi Việt Nam, Thái Lan bị loại

Báo Indonesia hả hê khi Việt Nam, Thái Lan bị loại

Người Indonesia mừng rỡ thấy rõ khi chứng kiến Việt Nam rồi đến Thái Lan hụt vé vào chung kết vào ta

Kết luận của AFF về trận U19 Việt Nam gặp Thái Lan

Kết luận của AFF về trận U19 Việt Nam gặp Thái Lan

Trong thư trả lời PSSI sáng 30/7, AFF cho biết giao cho Sports Radar tìm kiếm các dấu hiệu tiêu cực